Nasze cele

Stowarzyszenie uznało, że celem działania jest umożliwienie w życiu społecznym ludziom z ograniczoną sprawnością fizyczną, psychiczną bądź społeczną a w szczególności:

  • Prowadzenie działań w zakresie zdobywania środków finansowych na rehabilitację, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
  • Organizowanie lokalnych sieci grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne.
  • Organizowanie poradnictwa z zakresu problematyki Pomocy Społecznej, rozwiązywanie problemów rodzinnych związanych z alkoholizmem, przemocą domową oraz trudnej sytuacji rodzinnej.
  • Promowanie działalności rehabilitacyjnej . Inicjowani i wspieranie działalności naukowo- badawczej i popularno- naukowej w zakresie teorii i praktyki procesów rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  • Stowarzyszenie podejmuje, wspiera promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym, mające na celu szeroko rozumiane wyrównywanie szans pełno i niepełnosprawnych.
  • Nieodpłatne prowadzenie działalności Pożytku Publicznego w zakresie działań pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych. Świetlica socjoterapeutyczna.
  • Promocja regionu województwa Małopolskiego w kraju i poza granicami.
  • Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej.
  • Kultywowanie obrzędów, zwyczajów, potraw regionalnych, strojów ludowych, tańców jak również kapel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *